हिन्दु जागरण नेपालले अब नयाँ सदस्यता अन्लाईन मार्फत बनाउने निर्णय गरिसकेको छ नेपाल भरी जुन सुकै ठाउँबाट हिन्दु जागरण नेपालको नयाँ सदस्यता लिन सक्नु हुनेछ ।


हिन्दु जागरण नेपालको वेभसाइट अन्तर्गत अन्लाईन सदस्यता दर्ता गर्न चाहने आवेदकले तल दिइएको नीतिलाई पढ्नुपर्दछ र सहमत हुनुपर्दछ:।

  • अन्लाईन सदस्यता दर्ता अनुरोध गर्ने ब्यक्तिबाट प्राप्त विवरणको जिम्मेवारी स्वयं अनुरोध कर्ता हुनुपर्ने छ ।
  • अन्लाईन सदस्य अनुरोधकर्ताको, ईमेल ठेगाना वास्तविक हुनुपर्दछ ।
  • अन्लाईन सदस्यता लागि हिन्दु जागरण नेपालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खाता नं ०३६० १०४० २५५ २६४ सदस्यताको रकम दाखिला गर्नु पर्ने छ ।
  • अन्लाईन सदस्यताको प्रमाणिकरण प्रक्रियाको लागि निम्न मूल कागजातहरुको स्क्यान प्रतिलिपिहरू हिन्दु जागरण नेपाल वेभसाइटको अन्लाईन सदस्यता फर्म मार्फत बुझाउनु पर्ने छ ।
  • प्रत्येक स्कैन गरिएका संलग्न फाईलहरु (मूल कागजातहरु) २ MB भन्दा बढि हुनुहुन्न ।

 

मूल कागजातहरु
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • सदस्यता रकम डिपोजिट गरेको बैङ्क भौचरको प्रतिलिपि ।

 

  • आवेदनमा आवेदकको विवरण सत्य छन् र आवेदनकर्ताले अनुरोध गरेको अनुसार हिन्दु जागरण नेपालको नीति नियम र परिधि भित्र रही हिन्दु जागरण नेपाललाई आघात पुग्ने कुनै काम गर्ने छैन भनी ईश्वरलाई साक्षी राखी हिन्दु जागरण नेपालको सदस्य हुन निवेदन गर्दछु ।


नोट: सबै सदस्यता आवेदनहरूको लागि आधिकारिक रसिद जारी गरि सम्बन्धित सदस्यको ईमेल मार्फत फठाईने छ । हिन्दु जागरण नेपाललाई तपाईको दयालु सहयोगका लागि धन्यबाद