सदस्यता शुल्क र सदस्यता प्रदान गर्ने विधि


साधारण सदस्यविशेष सदस्यआजीवन सदस्य

 • साधारण सदस्यले प्रवेश शुल्क बापत रु. २१ र बार्षिक शुल्क बापत रु. १०० बुझाउनु पर्नेछ ।
 • साधारण सदस्यले वार्षिक नवीकरण शुल्क रु. १०० बुझाउनु पर्नेछ ।
 • साधारण सदस्यले प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाको मसान्तभित्र नवीकरण गराई सक्नु पर्नेछ र त्यस पछिको हकमा तोकिए बमोजिमको थप दस्तुर बुझाई नवीकरण गर्न सक्नेछ ।

 • वार्षिक रु. १२०० प्रदान गरेमा विशेष सदस्य बन्न सकिनेछ ।
 • विशेष सदस्यले वार्षिक नवीकरण शुल्क रु. १२००।– बुझाउनु पर्नेछ ।
 • विशेष सदस्यले प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाको मसान्तभित्र नवीकरण गराई सक्नुपर्नेछ र त्यस पछिको हकमा तोकिए बमोजिमको थप दस्तुर बुझाई नवीकरण गर्न सक्नेछ ।

  • संस्थामा एकमुष्ट रु. ५,००० प्रदान गरेमा आजीवन सदस्य सकिनेछ ।
  • आजीवन सदस्यले वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउनु पर्ने छैन ।
सदस्यता प्राप्तिका लागि आवश्यक योग्यता

 • वैदिक सनातन धर्मप्रति आस्था र निष्ठा भएको ।
 • नेपालको मौलिक धर्म संस्कार एवम् परम्पराप्रति आस्था र निष्ठा भएको ।
 • बिश्वभरिका हिन्दुहरुको मौलिक धर्म-संस्कार, परम्परा एवम् आस्था र एकता प्रति प्रतिवद्ध भएको ।
 • संस्थाको कार्य सञ्चालनमा निजी स्वार्थ नभएको ।
संस्थाको सदस्य प्राप्त गर्न वा वहाल रहन नसक्ने अवस्था
 • वैदिक सनातन धर्मप्रति आस्था र निष्ठा नभएको । ।
 • नेपालको मौलिक धर्म संस्कार एवम् परम्पराप्रति आस्था र निष्ठा नभएको ।
 • नेपालको राष्टिय एकता र अखण्डता प्रति प्रतिवद्ध नभएको । ।
 • बिश्वभरिका हिन्दुहरुको मौलिक धर्म-संस्कार, परम्परा एवम् आस्था र एकता प्रति प्रतिवद्ध भएको ।
 • संस्थाको कार्य सञ्चालनमा निजी स्वार्थ भएको ।
सदस्यताको समाप्ति
 • संस्थाको साधारण सभाको दुई तिहाई सदस्यहरूको बहुमतले पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा ।
 • सदस्यले आफ्नो पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भएमा ।
 • संस्थाको कामकारवाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट प्रमाणित भएमा ।
 • यस विधान बमोजिम संस्थाले गर्न नहुने भनी तोकिएको कुनै कार्य गरेमा ।
 • सदस्यता शुल्क बुझाउन बाँकी भएमा ।
 • संस्था विघटन भै खारेज भएमा ।